Veľtrh v Čile (október 2015)

Začiatkom októbra sa naše spoločnosti BEZ TRANSFORMÁTORY a ETD TRANSFORMÁTORY zúčastnili ako vystavovateľ na veľtrhu MATELEC Lationoamérica 2015. MATELEC je medzinárodný veľtrh s veľkým regionálnym významom, zameraný na efektívne využívanie elektrickej energie v oblasti automatizácie.